cetelem-splatkove-programy

Audio, video, TV AUTO - MOTO Dům a zahrada Foto Hodinky - Drogerie Hračky Káva, kávovary, příprava kávy Malé domácí spotřebiče Počítače, notebooky Sport, krása, zdraví, zábava Velké spotřebiče Výprodej ULTRA nízké ceny

cetelem-splatkove-programy

PODMÍNKY NÁKUPU NA SPLÁTKY

Základní informace:

Klasický spotřebitelský úvěr lze vyřídit rychle a s minimální administrativou. Nepotřebujete žádného ručitele, pouze doklady k ověření totožnosti a Vašeho příjmu.

Klasický úvěr Vám ušijeme na míru. Výši přímé platby, délku splácení
úvěru nebo výši měsíční splátky si obvykle zvolíte Vy sami:

* volitelná přímá platba
* volitelná délka úvěru (od 5 měsíců)
* volitelná výše měsíční splátky
* výše úvěru od 3 000 Kč
* první měsíční splátka až k 15. dni následujícího měsíce, není-li dohodnuto jinak

Zboží bude Vaše od chvíle, kdy jej převezmete. Proti případné neschopnosti splácet úvěr Vás ochrání výhodné pojištění - více informací naleznete níže.

 

Doklady, které přiloží klient k žádosti o úvěr

Pro úvěr do 80 000 Kč (včetně)

1. Kopii občanského průkazu
(z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele);
2. Kopii dalšího dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz
(z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele);
3. Kopii dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu.

 

Pro úvěr nad 80 000 Kč

1. Kopii občanského průkazu
(z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele);
2. Kopii dalšího dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz
(z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele);
3. Kopii dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu;
4. Doklad pro ověření adresy bydliště (dokládá pouze tehdy, pokud uvádí jinou adresu bydliště, než je na kopii dokladu o bankovním účtu):
Doklad o zaplacení nájmu nebo doklad o zaplacení SIPO nebo faktura za plyn, elektřinu nebo vyúčtování telekomunikačních poplatků nebo výpis z bankovního účtu nebo výpis z katastru nemovitostí;
(doklad nesmí být starší než dva měsíce);
5. Doklad pro ověření příjmu:
Osoba výdělečně činná:
Potvrzení o výši příjmu nebo poslední výplatní lístek s označením zaměstnavatele nebo daňové přiznání za předchozí zdaňovací období (potvrzené příslušným finančním úřadem);
Důchodce:
Potvrzení od plátce starobního nebo invalidního důchodu nebo poslední výpis z účtu nebo poslední složenku prokazující pobírání důchodu;
(doklad nesmí být starší než jeden měsíc).

 

 

 

Jednotlivé produkty
KLASICKÝ ÚVĚR
Umožňuje nákup zboží na splátky dle potřeb klienta. Výše splátek a délka splácení je přizpůsobena jeho finančním možnostem. Přímá platba již od 0 %.

 

specifikace

* výše úvěru od 3 000 do 80 000 Kč
* přímá platba od 0 %
* počet měsíčních splátek 5 - 36
* RPSN 37,81

 

příklad
cena zboží 10 000 Kč
přímá platba 10% 1 000 Kč
výše úvěru 9 000 Kč
počet měsíčních splátek 12
výše měsíční splátky 910 Kč
RPSN 44,38

 

10x10
Přitahuje svou jednoduchostí a výhodností. Navýšení představuje pouze 10 % z ceny.

 

Specifikace

* výše úvěru od 3 000 do 80 000 Kč
* přímá platba 10 %
* počet měsíčních splátek 10
* výše měsíční splátky 10 % z ceny
* RPSN 26,28

 

příklad
cena zboží 10 000 Kč
přímá platba 10% 1 000 Kč
výše úvěru 9 000 Kč
počet měsíčních splátek 10
výše měsíční splátky 1 000 Kč
RPSN 26,27

 

 

POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU

Nakoupit na úvěr znamená závazek pravidelně splácet čerpaný úvěr. Může se ovšem stát, že Vaše pravidelné příjmy ohrozí nečekaná nepříjemnost a Vy se dostanete do situace, kdy nemůžete splácet. Pro tento případ nabízíme výhodné pojištění, které Vám zaručí, že v případě vzniku pojistné události za Vás bude pojišťovna splácet čerpaný úvěr.

Soubor pojištění A) - pro případ pracovní neschopnosti, plné invalidity a úmrtí.

* Měsíční pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti odpovídá výši Vaší měsíční splátky nebo v případě invalidity nebo úmrtí výši nesplaceného zůstatku Vašeho úvěru.
* Cena pojištění je 3,34% z měsíční splátky Vašeho úvěru.

Soubor pojištění B) - pro případ ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, plné invalidity a úmrtí

* Pojistné plnění je stejné jako v případě souboru pojištění A)
* Cena pojištění je 6,99% z měsíční splátky Vašeho úvěru.

 

Výhody pojištění

* jistota a bezpečí
klient je chráněn pro případ nepříznivých životních situací
* jednoduchost
klient uzavírá pojištění pouze podpisem úvěrové smlouvy bez vstupní lékařské prohlídky a dalších formalit
* rychlost
rychlý postup při likvidaci pojistných událostí

 

Charakteristika pojistných rizik

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
Pojištění je určeno osobám, kterým pracovní neschopnost, zapříčiněná úrazem nebo nemocí, znemožní splácet finanční závazky vůči společnosti Cetelem. Pokud klientovi vznikne nárok na pojistné plnění, přebírá pojišťovna úhradu jeho měsíčních splátek. První uhrazená splátka bude ta, která je splatná v měsíci, v němž uplyne 60. den trvání pracovní neschopnosti klienta.

Příklad: Pracovní neschopnost pana Krupičky nastala 11. 3. Dnem 9. 5. je pan Krupička 60. den v pracovní neschopnosti, která skončí 25. 5. Splatnost úvěrové splátky je sjednána na 15. 5. - tato úvěrová splátka bude kryta pojištěním.

Pojištění pro případ plné invalidity
Pojištění je určeno osobám, kterým plná invalidita, zapříčiněná úrazem nebo nemocí, znemožní splácet finanční závazky vůči společnosti Cetelem. Pokud klientovi vznikne nárok na pojistné plnění, uhradí pojišťovna jednorázově zbývající dlužnou část finančního závazku klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události.

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání
Pojištění je určeno fyzickým osobám - zaměstnancům, kterým ztráta zaměstnání znemožní splácet finanční závazky vůči společnosti Cetelem (ke ztrátě zaměstnání nesmí dojít z vůle či vinou pojištěného). Pokud vznikne klientovi nárok na pojistné plnění, přebírá pojišťovna úhradu jeho měsíčních splátek. První uhrazená splátka bude ta, která je splatná v měsíci, v němž uplyne 60. den trvání nezaměstnanosti klienta. Za pojistnou událost není považována ztráta zaměstnání, ke které dojde do 90ti dnů od počátku pojištění (tzn. od podpisu úvěrové smlouvy).

 

Příklad: Pan Krupička uzavřel pojištění (současně se sjednáním úvěru) 20. 12. Nezaměstnaný je od 1. 4. a dnem 30. 5. uplyne 60. den jeho nezaměstnanosti. Splatnost úvěrové splátky je sjednána na 15. 5. - tato úvěrová splátka bude kryta pojištěním.